Волшебноста на мојот дедо (книга на македонски јазик)

Kategorija: .

Волшебноста на мојот дедо (книга на македонски јазик)

20.00 

Пипи Мила Драгица е ментален тренер, енергетски експерт, предавач, писателка, сликарка и поетеса, а пред сѐ уметничка душа која умее да создава чуда. Во оваа книга детално ја појаснава мудроста  која ја стекнала носејќи ги во потсвеста дедовити приказни од детството. Тие приказни и укажувале дека воопшто не мора да оди по патот по кој оде моменталната колективна свест. Исто така ќе наидете на вистински приказни од нејзиниот успех во давањето помош на другите луѓе. Исцелувањата се можни, уверите се сами (во тоа).