Seminari i radionice

SEMINAR „APSOLUTNA VEZA“

Seminar „Apsolutna Veza“ sadrži čisto Znanje o Apsolutnom jezgru.
Čovekov um je radoznao. Traži pojašnjenje. Osoba mora sebi da razjasni zašto se rodila, šta radi ovde na zemlji, šta joj je svrha života. Da bi to uspela, mora najpre da se upozna sa Apsolutnošću i poveže se kako bi mogla da prepozna pravu Istinu i kako bi mogla da daje iz sebe čistu moć koja joj vraća istom merom. Apsolutna Veza budi svesnost i mudrost u čoveku i čistu osećajnost.

SEMINAR „SOPSTVENA ODGOVORNOST ZA SEBE“

Seminar „Sopstvena odgovornost  za sebe“ sadrži čisto Znanje o čistoj zrelosti, o razlici između analize i kritike, o svesnom samointeresu, o čistom davanju, kao i kvalitetnim stavovima i pravim vrednostima. Posle ovakvog seminara ljudi ostanu u blagom pozitivnom šoku shvatajući čistu Istinu. Život bez poznavanja sopstvene odgovornosti ne može da ima pozitivnost na nivou  Apsolutnosti. Svi se pitaju zašto. Odgovore ćete dobiti na seminaru „Sopstvena odgovornost za sebe“.

SEMINAR „ŽIVOT JE POBEDA“

Seminar „Život je pobeda“ sadrži čisto Znanje kako se pobednički živi, bez obzira na ono šta je čoveka snašlo u prošlosti i bez obzira na trenutne situacije. Ovaj seminar se zasnima na mudrošću i čistom Znanju koje je posebno i zovemo ga Božje Znanje. Ono dolazi iz Apsolutnosti i osoba uči kako da pravi razlike i kako da Božje Znanje prepozna. Ovaj seminar je vezan za učenje kako u datom trenutku moći davati ciljano mir, ljubav, čistu moć, radost, milost, mudrost i kako transformisati minus faze.

SEMINAR „VERUJEM U LJUBAV“

Seminar “Verujem u ljubav“ obavlja jedno posebno stanje svesnosti, gde postajemo zaista svesni šta to znači ljubav i vera. Obično čovek misli da to već zna, ali na kraju seminara shvati da je seminar bio pun pogodak. Bez Znanja o veri i ljubavi, čovek u mnogo što šta veruje što zapravo nije ljubav, već mu je verovanje prerušeno u nešto sasvim drugo, a samo se veruje da jeste ljubav. Međutim, svesnost o Istini je jako bitna kada je ljubav u pitanju.

RADIONICA „MOGU JA, MOŽEŠ I TI“

Na radionici se radi sa čistom energijom kroz čista osećanja i sa čistim Znanjem. Približava se osećaj jezgra i radi se pisana transformacija detalja. Koristi se i jedinstvena mediracija kroz koju osoba dolazi do mira i osećaja čiste moći.

RADIONICA „ČAROBNOST TRANSFORMACIJE IZ MINUSA U PLUS“

Mnogi već poznajete moju knjigu „ČAROBNOST TRANSFORMACIJE IZ MINUSA U PLUS“. Radionica je povezana sa tom knjigom i ima za zadatak da vas nauči da transformišete detaljno ono što vam ne koristi i što je naopako i destruktivno. Znači, na ovoj radionici radimo spoznaju o praktičnom delu transformacije. Kroz razne detalje dolazimo do promena. To nisu bilo kakve promene, već isključivo promene koje su potrebne i korisne. Doživljavajući detalje na radionici, otvaraju vam se vrata da i sami kroz život radite transformacije tamo gde je potrebno, a kao neko ko je osposobljen za prepoznavanje razlika. Naravno da posle radionice i sami uvidjate gde su transformacije potrebne. I što je najvažnije, potrebe za transformacijama su vremenom sve manje i manje, jer se na taj načim menja vaša struktura Svesnosti, Jasnovidosti i tako lični stavovi dobijaju najkvalitetnije forme, a na taj način vam se povećava Svesni Samoiteres. O Svesnom Samointeresu možete više pročitati u mojoj četvrtoj knjizi „SOPSTVENA ODGOVORNOST ZA SEBE“.