Apsolutna Veza / Apsolutna Istina ®

Apsolutna Veza / Apsolutna Istina ®

E & E
(Edukacija i Energija)

Šta je Apsolutna Veza / Apsolutna Istina?
Apsolutna Veza / Apsolutna Istina je metoda koja poseduje znanje i radnu sposobnost u načinu povezivanja osobe sa Apsolutnim jezgrom iz kojeg datira čista Apsolutna Istina, kroz čisto Znanje i čisto Osećanje, čistom Energijom i mudrom Edukacijom.

Da li se pitate zašto se neke loše stvari jednostavno (automatski) dogode? Šta je uzrok tome?
Dakle: "nepostojanje mentalnog poremećaja nije i obavezni pokazatelj mentalnog zdravlja".

Naprotiv, kada postoji odsustvo i jednog i drugog onda je to odlična podloga za automatsko prihvatanje loših programa i tako i mentalnih i fizičkih bolesti.

Pipi Mila Dragica o metodi Apsolutna Veza / Apsolutna Istina:

Zašto ja radim ovo što radim i zašto sam osnula metodu Apsolutna Veza- Apsolutna istina?
Zato što želim da prenesem Znanje Apsolutne Istine i sposobnost o mentalnom zdravlju koje utiče i na fizičko zdravlje. Usudila sam se upustiti se u ovaj rad, jer posedujem i prethodno čisto iskustvo pobede raka i ostvarenje ličnog zdravog razuma sa kojim ne samo da sebe održavam u zdravlje, nego utičem i na druge ljude kako bi stekli mentalno (zdrav razum) i fizičko zdravlje. Baš zato što sam svesna kako se događa automatsko dejstvo i koliko mu je nesvestan čovek automatski privržen, zato tvrdim da svako treba/mora, unutar sebe, dobiti svesnu formu mentalnog zdravlja. Znači, da bi se postiglo svesno zdravlje (stanje koje danas posedujem) i da bi se moglo uticati svesno i kvalitetno, te ostvariti trajno ozdravljenje, potrebno je da se dostigne i svesnost o energetskom i mentalnom zdravlju.

Mentalno zdravlje se može uočiti kod ljudi koji su se izdigli iznad teških situacija i problema u fizičkom i mentalnom smislu. Jedan od primera je moje današnje DELO – POBEDA, tj. moj način SAVLADAVANJA bivše loše automatike pri teškoj bolesti- karcinom sa metastazama, kao i POBEDA teškog depresivnog stanja posle gubitka zdrave dojke, operacijom. (Napominjem da mi nisu amputirali dojku zbog raka u dojci, jer ga tada više nije ni bilo – rak se povukao pre toga, već iz medicinskih uverenja da je operacija neizbežna. Znači, rak je nestao pre toga (očistio se) mojim prethodnim mentalnim i energetskim radom na tome, iz želje da ga pobedim, gde sam i uspela,  ali su mi uradili amputaciju dojke po njihovim uverenjima da je to najispravnije, a mene zatekli u nespremno stanje da se odbranim od njihovog dejstva na mene (nagovaranjem kroz strah- zastrašivanjem). To mi je potom zadalo i depresivnih muka. Morala sam i iz toga da izađem i uspela sam).
Loša automatika je destruktivna. Moje iskustvo borbe i izborenosti za mentalno i fizičko zdravlje mi daje za pravo da iznosim svoju iskustvenu istinu i Istinu iz Apsoluta. Mora se znati da postoji Istina Apsoluta, a da ove druge istine su zapravo lažna stanja koja ljude dovedu u destrukciju. To se drugačijim rečima naziva i majmunski um. Kada su lekari iz najbolje namere uspeli automatski, nesvesno da u meni uključe stanje majmunskog uma, uspeli su da me metalno zavedu i odvedu u besmislenu operaciju. Naravno, pretpostavljam, iz nikakve zle namere, ali to je bio dokaz da na tom delu nismo, ni oni, ni ja, posedovali zdrav razum oko mog zdravlja u potpunosti. Moja današnja DELA govore/ potvrđuju da sam kod sebe nakon toga dostigla mentalno zdravlje, a to sam stekla spoznajama iz Božanskog jezgra- Apsoluta, svojom promenom na bolje – Apsolutnom Istinom, zdravim umom i uz pomoć Božanskog energetskog polja/ jezgra Apsoluta.

Neki nam savetuju da isključimo um (mozak), da slušamo samo srce, ali, prvo, to je ipak nemoguće tako kako oni zamišljaju, jer mozak je živi organ koji po zadatku odašilja i prima informacije. Umrtviti mozak je ravno ubistvu Božanske moći u nama. A drugo, ja Znam kako kvalitetno upravljati svojim umom. Uistini nije problem u umu, već u neznanju (lošem umu/pogrešnom delu uma). Čovek je i umno biće i stalno misli. Zato, ne priznajem priču o odbacivanju uma, jer je moj um danas osposobljen za čistu funkciju i ima stvaralački smer, a na drugoj strani nema više mentalne bolesti u njemu (loše umno stanje). Oni koji se plaše svog uma samo još uvek nemaju balans zdravog razuma / čistog uma. Upravo takvi potenciraju da se um treba odbaciti. Ali to je samosabotaža.

Um se mora uravnotežiti otkrićem čiste Istine Apsoluta, a ne može da se odbaci i niti ne treba da se odbaci. Pričom o odbacivanju uma se kod nesvesnih ljudi jedino stvara konfuzija i strah. Niko niti ne treba da potencira da se baci nešto što valja- a to je um (čistota uma).  Znači treba sve informacije umeti selektirati, tj. odvajati, ali um je i te kako potreban. Radom metodom Apsolutne Veza/ Apsolutna Istina se to može dostići i zato radim Apsolutnu Vezu – povezivanje Apsolutne Istine.

Zatim, radim i seminare, online seminare, predavanja, redionice, online radionice, a osnula sam čak i FB grupu Apsolutna Veza u kojoj često održavam webinare. Postoji i program škole na moru. Takođe pišem i knjige. Autor sam pet knjiga, koje možete pronaći i ovde na ovom sajtu.

Poruka: „edukujte se na najbolji način. Edukacijom se izborite za sopstveno mentalno zdravlje, za zdrav i čist um. Time ćete dostići automatski i fizičko zdravlje. Izborite se za sebe“.

Apsolutno jezgro:
Da bi se bolje upoznali sa Apsolutnom Vezom moramo prvo spoznati i šta je to Apsolutno jezgro. Apsolut o kojoj pišem i govorim je postojeće Istinito stanje, čistih informacija. Mi zapravo datiramo iz  tog čistog jezgra, odnosno to je polje čistih informacija i čiste energije odakle proizilazi naša bit. Iz tog čistog jezgra mi postojimo baš onakvi kako nas je Apsolut i namenio. Svaki čovekov nedostatak je odsustvo tog Apsolutnog stanja, ali se zato mi moramo potruditi da popravimo sve što je u našoj moći. Dakle, Apsolutno stanje čiste moći postoji bez obzira na sve ono što je naopako na ovoj našoj planeti i bez obzira na sve ono što je vekovima čovek svojim neznanjem izokrenuo, ali naravno da nije trebao. Tu naopakost je čovek stvorio svojim nerazumevanjem i neznanjem, no to i dalje ne umanjuje samo Apsolutno jezgro. Ono poseduje tačnost i preciznost čistote (Apsolutnu Istinu) i neće se nikad promeniti bez obzira na naopako dejstvo koje čovek u neznanju čini i bez obzira na čovekov pokušaj da je promeni. Drugim rečima Apsolutno jezgro poseduje tačnu preciznost čistote i na čoveku je da joj se daje, predaje, posveti i iz toga i sam stvara. Koliko god da čovek pokuša da pronađe izgovore kroz razna klasična naopaka iskustva, a koja ne podrazumevaju stanje Apsoluta, on samo sebe sam zavarava svojim pogrešnim ubeđenjima i pogrešnim verovanjima. Apsolut poseduje čistu ljubav i ona se nikada neće promeniti radi pogrešnih čovekovih postupaka i radi čovekove potrebe pravdanja ličnih grešaka. I zato, kada čoveka preplavi ljubav, sama ljubav prašta i njegov um razume s ljubavlju, te se tako umanjuje ono što je loše. I opet, sve dok čovek sam ne spozna Apsolutnu Istinu i čistu ljubav, iznutra, kroz sebe, on pada na ispitu razumevanja i saosećanja Apsolutne Istine. Napominjem i to, da bez obzira što Apsolut daje automatsko praštanje, čovek je taj koji treba da dostige ispavanost iz Apsoluta- Apsolutnu Istinu, jer na taj način mu se događa potpuni oproštaj. U suprotnom, čovek luta i sam sebi stvara nove probleme i nemoći.

Iz toga osoba čistim shvatanjem postaje ponizna najpre prema sebi, iznutra, a ta poniznost se prožima i ka spolja. Poniznost je, kako sam već napomenula, to je čista ljubav i nije poniženje/ ponižavanje. Ona poseduje zdrav razum i zdrava ošećanja u skladu sa Apsolutom. Dakle, u striktnoj su vezi.

Zato, metodom Apsolutna Veza / Apsolutna Istina, nesvestan čovek postepeno postaje svestan čiste Istine Apsoluta i dobija formu Apsolutnosti unutar sebe.

Da bi sam čovek, unutar sebe kao pojedinac, iskusio čistotu, tj. da bi se čovek oslobodio u potpunosti lošeg stanja, te da postane zaista svestan čistote (Apsolutne Istine), postoji ta mogućnost rada metodom Apsolutna Veza / Apsolutna Istina, pa da vidimo detaljnije šta je to.

Metoda Apsolutna Veza-Apsolutna Istina

Metoda Apsolutna Veza / Apsolutna Istina je metoda koja uspostavlja  vezu sa Apsolutnim jezgrom energetski i mentalno. Rad ovakve metode ostvaruje tj. budi čistu Apsolutnu Istinu. Osnovana je sa svrhom da omogući osobi, a koja joj pristupa, da se i sama upozna sa čistom Apsolutnom Istinom. Kroz Apsolutnu Vezu se osoba predaje energetski i mentalno Apsolutnom (čistom) jezgru iz kojeg datira naša čista Apsolutna Istina i tako je upoznaje. Znači, na taj način se osoba najpre suočava sa sobom, a kako bi mogla da uvidi Apsolutnu Istinu. Ovom metodom se utiče na buđenju čiste svesti.  Ljudi imaju potrebu za ovom metodom. Mnogi nisu niti svesni da je potrebno i da je moguće napraviti promene na bolje u svom životu. Radom, ovom metodom se klijent blagovremeno dovodi do Jasnovidosti.
Problemi bilo koje vrste mentalnog ili fizičkog potiču iz nekog uzroka koji ometa jasnovidost iz unutrašnjosti samog čoveka. Metoda Apsolutna Veza – Apsolutna Istina dovodi do kristalisanja svesti i oslobađanja od otpora otklanjanjem tog uzroka (odblokira se) i pri tom se na energetskom i mentalnom nivou rašćišćavaju odnosi sa samim sobom ka spoljašnjosti. Na taj način se otvara put ka prosvetljenju. Metoda pored energetskog rada povezivanja, sadrži i mentalni trening koji ima za cilj da uravnoteži čisto Znanje iz Apsoluta, a kojim se postiže i osećaj slobode i unutrašnji mir.

Dakle, sam rad sa metodom Apsolutna Veza – Apsolutna Istina se sastoji od dva dela u kojima se koristi Božanska energija i mentalni rad čiste Božanske mudrosti- Znanje. Rad zavisi i od toga u kakvom je stanju osoba koja pristupa metodi, pa je zato nekima potrebno manje, a nekima malo više vremena i rada.

Kako se to radi?
Rad se kako već rekoh sastoji iz dva dela, od energetskog i mentalnog. To može da obavlja jedino osposobljeni terapeut  metode Apsolutna Veza / Apsolutna Istina. Klijent pristupa, dozvoljava, predaje se energetskom procesu, zalaže se i za potpuno poverenje ka Apsolutu i time dozvoljava da mu se Apsolutni proces pokaže kroz sopstvene osećaje uz automatsko čišćenje onoga što ga automatski i blokira. A radi se uz pomoć osposobljenog terapeuta koji klijenta vodi i to se može raditi i na daljinu. I sami znamo da postoji telepatsko stanje i prenošenje energije, pa vam to može pojasniti zašto osposbljeni terapeut ima takvu moć, moć da poveže sa daljine. To što nije svako sposoban za takav rad, to ne znači da tako nešto ne postoji. U Apsolutnoj Vezi je to osnova rada, a time se otklanjaju energetske blokade. O tome koliko je uspešno, to govore bivši klijenti širom sveta. Od nekih imamo i reči zahvalnosti i ovde na stanici, ali i na FB stranici Pipi Mile Dragice, kao i na Instragramu Apsolutna Veza i Pipi Mila Dragica i FB profilu Pipi Mila Dragica. A potvrde postoje i u  knjigama. Najbolja reklama su klijenti koji direktno govore o uspehu. Energetski rad je prvi deo rada metode Apsolutna Veza-Apsolutna Istina,a zatim sledi drugi deo, a to je mentalni rad koji potpomaže balansu. Energetski rad  Apsolutnog povezivanja i edukativni rad istog se prepliću i dopunjuju. Tu se vode i konkretni razgovori koji su od velike pomoći samom procesu i doprinosi lakšem obavljanju procesa povezivanja Apsolutne Veze-Apsolutne Istine. U razgovorima je jako važno da osoba otvara sebe i iskreno daje na uvid ono što u sebi nosi gde terapeut uz čistu moć Apsoluta i kroz sam razgovor otvara spoznaje. Prilikom mentalnog rada se u jednom segmentu takođe obavezno koriste i određene skice koje ciljano utiču na jasnovidost, što  je takođe uređeno kroz Apsolutnu Istinu Apsolutne moći. Zahvaljujući i tim skicama klijent razrešava konflikte (blokade) i nedostatke, a u kombinaciji dejstva prethodnog rada, obavljenog energetskog procesa. Znači, dovodi se do spajanja energetski i mentalno i dolazi do razrešavanja onoga što je potrebno razrešiti. Osoba na taj način pristupa buđenju čiste svesnosti iz Apsoluta/čistog jezgra. Razrešavanjem se dolazi do same jasnovidosti i dozvoljava se čista energetska veze sa jezgrom Apsoluta, odakle se pojavljuju korisne čiste ideje o stvaralaštvu i razvoju same osobe sa kojom se radi, a samom tim i napredak same osobe i time i naše planete.

Naravno, kao što sam već napomenula, nisu svi ljudi jednako spremni i nekima je potrebno nešto više rada dok neki tu mogu ovim radom jednostavnije da prihvate sebe kroz Apsolutno stanje čiste moći, ali svakako uz rad osposobljenog terapeuta Apsolutne Veze-Apsolutne Istine se stiče zdrav razum i jasnoća o Bogu / Apsolutu. Zato rad izgleda kod svakoga pomalo i različit , jer je i svaka jedinka posebnost za sebe i već poseduje prethodna sopstvena životna iskustva (kako dobra, tako i loša), a to određuje smer rada i moć promene u smeru ka Apsolutu. Apsolutna Veza se ostvaruje na određenom osećajnom i mentalnom nivou i to je posebna tačka u kojoj se Apsolutno dejstvo i pojavljuje iznutra (iz unutrašnjosti same osobe). Pojavljuje se u vidu jasnoće uma o čistoj Apsolutnoj Istini i u vidi osećaja čiste moći (milost, mir, ljubav, radost, mudrost, dobrota i sloboda). Vreme takođe igra veliku ulogu i zato odgovor na pitanje koliko je potrebno vremena zavisi ipak jednim delom i od same osobe (klijenta) koja tome i pristupa i od zajedničkog rasporeda vremena. Neki ljudi su teško zablokirani i potrebno im je i njihovo vreme u kome se otvaraju i daju sebe u tom radu, a kako bi ušli u stanje Apsoluta, ali vredi raditi na tome i ulagati svoje sopstveno vreme. Vremenom se napravi veliki uspeh (onda kada se osoba otvori i dozvoli), jer Apsolut daje svoju jačinu gde osoba počinje da saoseća sa njom i  prepoznaje je i prihvata baš i zahvaljujući tom sopstvenom davanju, tj. posvećivanju. Neki ljudi poseduju zaista jako teške podsvesne blokade- programe koji ih na njihovu žalost napadaju iz nova i iz nova, a oni sami kada pokušavaju na pogrešan način da ih obore i promene iz svojih teških agregatnih stanja, zablokiraju još više. Taj način je pogrešan i zato moraju prvo prestati da ratuju na psihičkom (mentalnom) nivou sa samim sobom. Apsolutna Veza pomaže u tome, ali je i čovek taj koji mora ozbiljno shvatiti rad sa Apsolutnom Vezom. Ljudi koji se protive Apsolutnoj Vezi, protive se samima sebi i to isto čine zato što su navikli da se ljute, svađaju, nerviraju, mrze, zameraju, raspravljaju, bune, napadaju, odbijaju…

Predajom samog sebe jezgru kroz Apsolutnu Vezu sam Apsolut transformiše i deo po deo unutar osobe same zauzima položaj čiste moći i jasnovidosti gde čovek jasno vidi sebe i prepoznaje gde je bio u zabludama i kako da promeni to stanje. Zato kažem da to nije neka čarobna pilula, ili samo neka tehnika, već ozbiljan rad koji je vrlo zahtevan, ali je i najisplatljivije sopstveno davanje za postizanje sopstvenog mentalnog i fizičkog zdravlja.

Na našu žalost na našoj planeti vlada mnogo neznanja o jezgru Apsoluta i njegovom postojanju. Zato se mora učiti i procesi se moraju više puta ponavljati sve dok ne probije čista Apsolutna Istina u svakoj osobi ponaosob. Probijanje čiste Istine iznutra zavisi i od poniznosti. A što je klijent u većem služenju destruktivnom sopstvenom (lošem) egu, time je sam rad buđenja i lične poniznosti i veći. Ali kako se vremenom u radu menjaju lična teška uverenja deo po deo, tako se iznutra poniznost sve više i više oživljava.  Apsolutnost vodi u to. To se zove kvalitetna promena. Na žalost većina niti ne razume poniznost. Ukratko, ponioznost je stanje milosti i ljubavi unutar čoveka i nikakve veze nema sa ponižavanjem.

Metodu Apsolutna Veza-Apsolutna istina može obaviti/ raditi isključivo samo ona osoba koja je u sebi i spoznala potpunu Apsolutno stanje i to mora odraditi metodom Apsolutna Veza-Apsolutna Istina. Aposlutna Veza poseduje jednu čistu ravnotežu. Inače, osobe koje nisu još uvek u toj ravnoteži mogu sebi da naškode pokušavajući da rade povezivanje sa drugim ljudima na svoju ruku. Zato, rad Apsolutne Veze može obaviti samo osnivač ili školovani (osposobljeni) terapeut od strane osnivača, a koji poseduje potpunu sposobnost, Apsolutno Znanje i ispravnu dokumentaciju završenih studija Apsolutna Veza (Absolute Verbindung), kao i obavezni završen diplomski i praktični rad.

Informišite se za ostale detalje.

Osnivač Metode Apsolutna Veza / Apsolutna Istina  i autor teksta,
Pipi Mila Dragica