Obuka APSOLUTNA VEZA-APSOLUTNA ISTINA

Obuka „Apsolutna Veza-Apsolutna Istina“ je poseban rad koji obuhvata Znanje o radu sa drugim ljudima. Može je pohađati samo osoba koja je prošla sve seminare, i sva predavanja, radionice, a zatim i webinare u FB grupi Apsolutna Veza, kao i rad jedan na jedan sa osnivačem. Posle svega toga mora i da položi ispitni test o čistom poznavanju Apsolutne Veze-Apsolutne Istine, kako bi mogla da pohađa i završi ovu obuku. Obuku obavlja isključivo osnivač Apsolutne Veze-Apsolutne Istine Pipi Mila Dragica.