Predavanja i promocije

PREDAVANJE „PUT SATKAN OD SVETLOSTI“

Predavanje „ Put satkan od svetlosti“ sadrži dvočasovno izlaganje koje pojašnjava bitnost naše iskre, našeg postojanja i ukazuje šta je to čistota. Povezano je sa knjigom PUT SATKAN OD SVETLOSTI. Obuhvata put borbe autorke knjige (Pipi Mile Dragice) i razjašnjava zašto je uspela da POBEDI bolest karcinom sa metastazama iako su lekari predvideli samo tri, četiri meseca života.

PREDAVANJE „TRANSFORMACIJA IZ MINUSA U PLUS“

Na ovom predavanju, u dvočasovnom izlaganju razlaže se bitnost transformacije, Znanje o tome šta je to i zašto je to važno odraditi. Razlaže se u detalje šta to znači PLUS i kako baratati sa time, kao i kako doći do toga.

PREDAVANJE „ČAROLIJA I MUDROST“

U ovom izlaganju se govori o čaroliji. U životu je moguće živeti čaroliju, ali se najpre mora poznavati mudrost. Predavanje govori baš o tome.

PREDAVANJE „ENERGIJA I DUŠA“

Predavanje ima za cilj da približi odvajanje duše od tela i dovede do bliskosti i saosećajnosti uloge jedne duše u telu čoveka i van nje, kao i onda kada napusti telo. Predavač Pipi Mila Dragica na ovom predavanju govori o svom iskustvu jednog takvog događaja- fenomena, a to ljudi mogu da iskoriste i da se oslobode sopstvenog straha od smrti. Takođe se pojašnjava šta je to energija i kada, kako i šta sa tim uraditi.

PREDAVANJE „EMOCIJE“

Čovek mora da poseduje visoku emocionalnu inteligenciju, kako bi znao da se nosi kroz život i kako bi mogao da upravlja svojim životom na kvalitetan način. Da bi se ovo doseglo, potrebno je Znjanje o tome šta su to emocije i šta sa njima.