NESVESNOST I EMOCIJE

Koliko puta čujemo reči pesme „KO DA MI OTME IZ MOJE DUŠE KOSOVO“.

Nesvestan čovek u ovoj pesmi se odmah emotivno veže za negativno, a da toga nije svestan. Boli ga duša, plače mu se. U nekim ljudima pesma izaziva čak i bes prema drugima.  To su u stvari negativna i manipulativna stanja koja ne donose nikome dobro. Malo ljudi je ovoga svesno.

Isto je to i kod bolesti kao što je rak, a i sve druge. Internet je pun apela za pomoć. Lično sam tražila direktne kontakte mnogih takvih inserata, gde se niko ne oglašava, jer ponudim indirektnu pomoć, a oni hoće samo novac. Zbog čega je tako? Pitaju li se ljudi? Samim apelom i širenjem priče o bolestima i postavljanjem slika „bolesne dece“ i „bolesnih ljudi“ na internetu se uporedo i širi veliko zlo- bolesti. A to važi i za druge loše situacije  To su ogromne zamke, a jako ih puno ima. Svakim danom sve više i više lošeg na taj način, jer kod mnogih ljudi, tj. kod većine izaziva strah.

Treba pomoći, naravno, ali neke, da ne kažem mnoge stvari i situacije se na taj način omaknu kontroli, baš zbog ogromnog broja nesvesnih. Prvo, kada sam bila bolesna, bila sam bar toliko svesna, da oni koji nisu sposobni da mi pomognu, bolje i da ne znaju ništa. Dovoljno je umeti posmatrati ljude i uvideti razlike. Tada sam već bila svesna toga; da bi nekome pomogli, moramo tu osobu i upoznati, jer u protivnom joj ne pomažemo, a čak i onda može da bude i jako komplikovano u nekim slučajevima.  Najbolje je pomoći ljudima oko sebe, jer je čak opasno širiti informacije tek tako po internetu o bolesti, a bez pobede. Često to bude i lažna informacija samo radi usvajanja nekog novca. Takvi ljudi upravo nisu svesni šta time rade. Drugim rečima to i nazivamo prevara ili manipulacija. Dakle, upravo se i tu radi o zloupotrebi kroz emocije u negativnom smislu. Prema tome, ako imate pametan pravac, to je u redu, ali ako nemate, onda samo džabe širite zlo. Puno puta sam došla do ove Istine. Mnogi su u zabludi, a misle da su na dobrom putu. Zbog takvih čak i ja nisam uspela nekima da pomognem, jer ako biljki jedan sipa hladnu vodu, a drugi vruću, ne vredi ni zalevanje.

Osvešćenje je jedini put.

Pipi Mila