Obuka APSOLUTNA VEZA

Obuka „Apsolutna Veza“ je poseban rad koji obuhvata Znanje o radu sa drugim ljudima. Može je pohađati samo osoba koja je prošla sve seminare, i sva predavanja, radionicu, a zatim i webinare u FB grupi Apsolutna Veza, kao i rad jedan na jedan sa osnivačem. Posle svega toga mora i da položi ispitni test o čistom poznavanju Apsolutne Veze, kako bi mogla da pohađa i završi ovu obuku. Obuku obavlja isključivo osnivač Apsolutne Veze Pipi Mila Dragica.