Apsolutna veza ®

Apsolutna Veza ®
E & E
(Edukacija i Energija)

Šta je Apsolutna veza?
Apsolutna Veza je metoda koja poseduje znanje i radnu sposobnost u načinu povezivanja sa Apsolutnim jezgrom iz kojeg datira čista Apsolutna Istina, kroz čisto Znanje i čisto Osećanje, čistom Energijom i mudrom Edukacijom.

Da li se pitate zašto se neke loše stvari jednostavno (automatski) dogode? Šta je uzrok tome?
Dakle: "nepostojanje mentalnog poremećaja nije i obavezni pokazatelj mentalnog zdravlja".

Naprotiv, kada postoji odsustvo i jednog i drugog onda je to odlična podloga za automatsko prihvatanje loših programa i tako i mentalnih i fizičkih bolesti.

Pipi Mila Dragica o metodi Apsolutna Veza:

Zašto ja radim ovo što radim i zašto sam osnula metodu Apsolutna Veza?
Zato što želim da prenesem Znanje i sposobnost o mentalnom zdravlju koje utiče i na fizičko zdravlje. Usudila sam se upustiti u ovaj rad, jer posedujem i prethodno čisto iskustvo pobede raka i ostvarenje ličnog zdravog razuma sa kojim ne samo da sebe održavam u zdravlje, nego i utičem okolo na ljude kako bi stekli mentalno (zdrav razum) i fizičko zdravlje. Baš zato što sam i svesna kako se događa automatsko dejstvo i koliko joj je nesvestan čovek automatski privržen, zato sam i svesna da svako mora, unutar sebe, dobiti svesnu formu mentalnog zdravlja. Znači, da bi se postiglo svesno zdravlje (stanje koje posedujem) i da bi se moglo uticati svesno, te ostvariti trajno ozdravljenje, potrebno je da se dostigne i svesnost o energetskom i mentalnom zdravlju.

Mentalno zdravlje se može uočiti kod ljudi koji su se izdigli iznad teških situacija i problema u fizičkom i mentalnom smislu. Jedan od primera je moje današnje postojanje koje je DELO – POBEDA, tj. SAVLADAVANJE loše automatike pri teškoj bolesti- karcinom sa metastazama, kao i POBEDA teškog depresivnog stanja posle gubitka dojke, operacijom. (Napominjem da mi nisu amputirali dojku zbog raka u dojci, jer ga tada više nije ni bilo – rak se povukao pre toga, već iz medicinskih uverenja da je operacija neizbežna. Znači, rak je nestao pre toga (očistio se) mojim prethodnim mentalnim i energetskim radom na tome da ga pobedim, gde sam i uspela,  ali su mi uradili amputaciju dojke po njihovim uverenjima da je to najispravnije, a mene zatekli u nespremno stanje da se odbranim od njihovog dejstva. To mi je potom zadalo i depresivnih muka. Morala sam i iz toga da izađem i uspela sam).
Loša automatika je destruktivna. Moje iskustvo borbe i izborenosti za mentalno i fizičko zdravlje mi daje za pravo da iznosim svoju iskustvenu istinu i Istinu iz Apsoluta. Mora se znati da postoji Istina Apsoluta, a da ove druge istine su zapravo lažna stanja koja ljude dovedu u destrukciju. To se drugačijim rečima naziva i majmunski um. Kada su lekari iz najbolje namere uspeli automatski, nesvesno da u meni uključe stanje majmunskog uma, uspeli su da me metalno zavedu i odvedu u besmislenu operaciju. Naravno iz nikakve zle namere, ali to je bio dokaz da na tom delu nismo, ni oni, ni ja, posedovali zdrav razum oko mog zdravlja u potpunosti. Moja današnja DELA govore/ potvrđuju da sam kod sebe nakon toga dostigla mentalno zdravlje, a to sam stekla spoznajama iz Božanskog jezgra- Apsoluta, svojom promenom na bolje, zdravim umom i uz pomoć Božanskog energetskog polja/ jezgra Apsoluta.

Neki nam savetuju da isključimo um (mozak), da slušamo samo srce, ali, prvo, to je ipak nemoguće tako kako oni zamišljaju, jer mozak je živi organ koji po zadatku odašilja i prima informacije. Umrtviti mozak je ravno ubistvu Božanske moći u nama. A drugo, ja Znam kako kvalitetno upravljati svojim umom. Uistini nije problem u umu, već u neznanju. Čovek je i umno biće i stalno misli. Zato, ne priznajem priču o odbacivanju uma, jer je moj um danas osposobljen za čistu funkciju i ima stvaralački smer, a na drugoj strani nema više mentalne bolesti u njemu. Oni koji se plaše svog uma samo još uvek nemaju balansa, ali kao takvi potenciraju da se um treba odbaciti. A to je samosabotaža.

Medjutim, um se mora uravnotežiti otkrićem čiste Istine Apsoluta, a ne može da se odbaci i niti ne treba da se odbaci. Pričom o odbacivanju se kod nesvesnih ljudi jedino stvara konfuzija i strah. Niko niti ne treba da potencira da se baci nešto što valja- a to je um (čistota uma).  Znači treba selektirati, tj. odvajati, ali um je potreban i te kako. Radom metodom Apsolutne Veza se to može dostići i zato radim Apsolutnu Vezu.

Zatim, radim i seminare, predavanja, redionice, a osnula sam čak i FB grupu Apsolutna Veza u kojoj često održavam webinare. Takođe pišem i knjige. Autor sam četiri knjiga, koje možete pronaći i ovde na ovom sajtu.

Poruka: „edukujte se na najbolji način. Edukacijom se izborite za sopstveno mentalno zdravlje, za zdrav i čist um. Time ćete dostići automatski i fizičko zdravlje. Izborite se za sebe“.

Apsolutno jezgro:
Da bi se bolje upoznali sa Apsolutnom Vezom moramo prvo spoznati i šta je to Apsolutno jezgro. Apsolut o kojoj pišem i govorim je postojeće Istinito stanje, čistih informacija. Mi zapravo datiramo iz  tog čistog jezgra, odnosno to je polje čistih informacija i čiste energije odakle dolazi naša bit. Iz tog čistog jezgra mi postojimo baš onakvi kako nas je Apsolut i namenio. Svaki čovekov nedostatak je odsustvo tog Apsolutnog stanja, ali se zato mi moramo potruditi da popravimo sve što je u našoj moći. Dakle, Apsolutno stanje čiste moći postoji bez obzira na sve ono što je naopako na ovoj našoj planeti i bez obzira na sve ono što je vekovima čovek svojim neznanjem izokrenuo, ali naravno da nije trebao. Tu naopakost je čovek stvorio svojim nerazumevanjem i neznanjem, no to i dalje ne umanjuje samo Apsolutno jezgro. Ono poseduje tačnost i preciznost čistote i neće se nikad promeniti bez obzira na naopako dejstvo koje čovek u neznanju čini i bez obzira na čovekov pokušaj da je promeni. Drugim rečima Apsolutno jezgro poseduje tačnu preciznost čistote i na čoveku je da mu se daje, predaje, posveti i iz toga stvara. Koliko god da čovek pokuša da pronađe izgovore kroz razna klasična naopaka iskustva, a koja ne podrazumevaju stanje Apsoluta, on samo sebe sam zavarava pogrešnim ubeđenjima i pogrešnim verovanjima. Apsolut poseduje čistu ljubav i ona se nikada neće promeniti radi pogrešnih čovekovih postupaka i radi čovekove potrebe pravdanja ličnih grešaka. Ali zato kada čoveka ljubav preplavi, sama ljubav prašta i uvek razume s ljubavlju, te se tako umanjuje ono što je loše. I opet, sve dok čovek sam ne spozna to isto- tu čistu ljubav iznutra, kroz sebe, on pada na ispitu. Napominjem i to, da bez obzira što Apsolut daje automatsko praštanje, čovek je taj koji treba da dostige ispavanost iz Apsoluta, jer samo na taj način kroz taj čin se oproštaj dešava u kompletnopsti. U suprotnom, čovek sam sebi kalemi tešku karmu.

Iz toga osoba čistim shvatanjem postaje ponizna najpre prema sebi, iznutra, a ta poniznost se prožima i ka spolja. Poniznost je, kako sam već napomenula, čista ljubav, a nikako nekakvo poniženje/ ponižavanje. Ona poseduje razum i ošećanja u skladu sa Apsolutom. Dakle, u striktnoj su vezi.

Zato, metodom Apsolutna Veza, nesvestan čovek postepeno postaje svestan čiste Istine Apsoluta i dobija formu Apsolutnosti unutar sebe. Da bi se u samom čoveku, u svakom pojedincu, iskusila čistota, tj. da bi je čovek otkrio u potpunosti, te da je postane zaista i svestan, postoji ta mogućnost rada metodom Apsolutna Veza, pa da vidimo detaljnije šta je to.

Metoda Apsolutna Veza

Metoda Apsolutna Veza je metoda koja uspostavlja  vezu sa Apsolutnim jezgrom energetski i mentalno. Ona na taj način ostvaruje tj. budi čistu Apsolutnu Istinu. Osnovana je sa svrhom da omogući osobi, a koja joj pristupa, da se i sama upozna sa čistom Apsolutnom Istinom. Kroz Apsolutnu Vezu se osoba predaje energetski i mentalno Apsolutnom (čistom) jezgru iz kojeg datira naša čista Apsolutna Istina. Znači, na taj način se osoba najpre suočava sa sobom, a kako bi mogla da uvidi Apsolutnu Istinu. Ovom metodom se utiče na buđenju čiste svesti.  Ljudi imaju potrebu za ovom metodom. Mnogi nisu niti svesni da je potrebno i da je moguće napraviti promene tamo gde škripi. Radom, ovom metodom se klijent blagovremeno dovodi do jasnovidosti.
Problemi bilo koje vrste mentalnog ili fizičkog potiču iz nekog uzroka koji ometa jasnovidost iz unutrašnjosti samog čoveka. Metoda Apsolutna Veza dovodi do kristalisanja svesti i oslobađanja od otpora otklanjanjem tog uzroka (odblokira se) i pri tom se na energetskom i mentalnom nivou rašćišćavaju odnosi sa samim sobom ka spoljašnjosti. Na taj način se otvara put ka prosvetljenju. Metoda pored energetskog rada povezivanja, sadrži i mentalni trening koji ima za cilj da uravnoteži čisto Znanje iz Apsoluta, a kojim se postiže i osećaj slobode i unutrašnji mir.

Dakle, sam rad sa metodom Apsolutna Veza se sastoji od dva dela u kojima se koristi Božanska energija i mentalni rad čiste Božanske mudrosti- Znanje. Rad zavisi i od toga u kakvom je stanju osoba koja pristupa metodi, pa je zato nekima potrebno manje, a nekima malo više vremena i rada.

Kako se to radi?
Rad se kako već rekoh sastoji iz dva dela, od energetskog i mentalnog. To može da obavlja jedino osposobljeni terapeut Apsolutne Veze. Klijent pristupa, dozvoljava, predaje se energetskom procesu, zalaže se i za potpuno poverenje ka Apsolutu i time dozvoljava da mu se Apsolutni proces pokaže kroz sopstvene osećaje uz automatsko čišćenje onoga što ga automatski i blokira. A radi se uz pomoć osposobljenog terapeuta koji klijenta vodi i to na daljinu. I sami znamo da postoji telepatsko stanje i prenošenje energije, pa vam to može pojasniti zašto osposbljeni terapeut ima takvu moć, moć da poveže sa daljine. To što nije svako sposoban za takav rad, to ne znači da tako nešto ne postoji. U Apsolutnoj Vezi je to osnova rada, a time se otklanjaju energetske blokade. O tome koliko je uspešno, to govore bivši klijenti širom sveta. Od nekih imamo i reči zahvalnosti i ovde na stanici, ali i na FB stranici Pipi Mile Dragice, kao i na Instragramu Apsolutna Veza i Pipi Mila Dragica i FB profilu Pipi Mila Dragica. A potvrde postoje i u  knjigama. Najbolja reklama su klijenti koji direktno govore o uspehu. Energetski rad je prvi deo rada metode Apsolutna Veza,a zatim sledi drugi deo, a to je mentalni rad. Tu se vode i konkretni razgovori koji su od velike pomoći samom procesu i doprinosi lakšem obavljanju procesa povezivanja Apsolutne Veze. U razgovorima je jako važno da osoba otvara sebe i iskreno daje na uvid ono što u sebi nosi gde terapeut uz čistu moć Apsoluta i kroz sam razgovor otvara spoznaje. Prilikom mentalnog rada se u jednom segmentu takođe obavezno koriste i određene skice koje ciljano utiču na jasnovidost, a opet je to urađeno kroz Apsolutnu Istinu Apsolutne moći. Zahvaljujući i tim skicama klijent razrešava konflikte (blokade) i nedostatke, a u kombinaciji dejstva prethodnog rada, obavljenog energetskog procesa. Znači, dovodi se do spajanja energetski i mentalno i dolazi do razrešavanja onoga što je potrebno razrešiti. Osoba na taj način pristupa buđenju čiste svesnosti iz Apsoluta. Razrešavanjem se dolazi do same jasnovidosti i dozvoljava se uspostavljanje energetske veze sa jezgrom Apsoluta, odakle se pojavljuju korisne čiste ideje o stvaralaštvu i razvoju same osobe sa kojom se radi, a samom tim i napredak same osobe i time i naše planete.

Naravno, kao što sam već napomenula, nisu svi ljudi jednako spremni i nekima je potrebno nešto više rada dok neki tu mogu ovim radom jednostavnije da prihvate sebe kroz Apsolutno stanje čiste moći, ali svakako uz rad terapeuta Apsolutne Veze. Zato rad izgleda kod svakoga pomalo različit , jer je i svaka jedinka posebnost za sebe i već poseduje prethodna sopstvena životna iskustva (kako dobra, tako i loša), a to onda određuje smer rada i moć promene u smeru ka Apsolutu. Apsolutna Veza se ostvaruje na određenom osećajnom i mentalnom nivou i to je posebna tačka u kojoj se Apsolutno dejstvo i pojavljuje. Pojavljuje se u vidu jasnoće uma o čistoj Apsolutnoj Istini i u vidi osećaja čiste moći. Vreme takođe igra veliku ulogu i zato odgovor na pitanje koliko je potrebno vremena zavisi ipak jednim delom i od same osobe (klijenta) koja tome i pristupa i od zajedničkog rasporeda vremena. Neki ljudi su teško zablokirani i potrebno im je i njihovo vreme u kome se otvaraju i daju sebe u tom radu, a kako bi ušli u stanje Apsoluta, ali vredi raditi na tome i ulagati svoje sopstveno vreme. Vremenom se napravi veliki uspeh, jer Apsolut daje svoju jačinu gde osoba počinje da saoseća sa njom i  prepoznaje je i prihvata baš i zahvaljujući tom sopstvenom davanju, tj. posvećivanju. Neki ljudi poseduju zaista jako teške podsvesne blokade- programe koji ih na njihovu žalost napadaju iz nova i iz nova, a oni sami pokušavaju na pogrešan način da ih obore i promene iz svojih teških agregatnih stanja. Taj način je pogrešan i zato moraju prvo prestati da ratuju na psihičkom (mentalnom) nivou sa samim sobom. Apsolutna Veza pomaže u tome, ali je i čovek taj koji mora ozbiljno shvatiti rad sa Apsolutnom Vezom. Ljudi koji se protive Apsolutnoj Vezi, protive se samima sebi i to isto čine zato što su navikli da se ljute, svađaju, nerviraju, mrze, zameraju, raspravljaju, bune, napadaju, odbijaju…

Predajom samog sebe jezgru kroz Apsolutnu Vezu sam Apsolut transformiše i deo po deo unutar osobe same zauzima položaj čiste moći, ali i jasnovidosti gde čovek jasno vidi sebe i prepoznaje gde je bio u zabludama. Zato kažem da to nije neka čarobna pilula, ili samo neka tehnika, već ozbiljan rad koji je vrlo zahtevan, ali je i najisplatljivije sopstveno davanje za postizanje sopstvenog mentalnog i fizičkog zdravlja.

Na našu žalost na našoj planeti vlada mnogo neznanja o jezgru Apsoluta i njegovom postojanju. Zato se mora učiti i procesi se moraju više puta ponavljati sve dok ne probije čista Istina u svakoj osobi ponaosob. Probijanje čiste Istine iznutra zavisi i od poniznosti. A što je klijent u većem služenju destruktivnom sopstvenom (lošem) egu, time je sam rad buđenja i lične poniznosti i veći. Ali kako se vremenom u radu menjaju lična teška uverenja deo po deo, tako se iznutra poniznost sve više i više oživljava.  Apsolutnost vodi u to. To se zove kvalitetna promena. Na žalost većina niti ne razume poniznost. Ukratko, ponioznost je stanje milosti i ljubavi unutar čoveka i nikakve veze nema sa ponižavanjem.

Metodu Apsolutna Veza može obaviti/ raditi isključivo samo ona osoba koja je u sebi i spoznala potpunu Apsolutno stanje i to mora odraditi metodom Apsolutna Veza. Aposlutna Veza poseduje jednu čistu ravnotežu. Inače, osobe koje nisu još uvek u toj ravnoteži mogu sebi da naškode pokušavajući da rade povezivanje sa drugim ljudima na svoju ruku. Zato, rad Apsolutne Veze može obaviti samo osnivač ili školovani terapeut od strane osnivača, a koji poseduje potpunu sposobnost, Apsolutno Znanje i ispravnu dokumentaciju završenih studija Apsolutna Veza (Absolute Verbindung), kao i obavezni završen diplomski i praktični rad.

Informišite se za ostale detalje.

Osnivač Metode Apsolutna Veza  i autor teksta,
Pipi Mila Dragica